Kunst&trivsel

Kunst og kreativitet på arbejde


Vi har alle sammen et menneskeligt ansigt.


Kunst&trivsel beskæftiger sig med dét at være menneske og bruger kunsten til at forbedre trivslen, for i kunsten kan vi spejle os i hinanden, inspirere hinanden, forstå hinanden og forbinde os med hinanden.


Kunsten og kulturen kan helbrede og virke lindrende; dét ved vi fra forskning fra flere forskellige lande, og Danmark er nu også begyndt at udskrive kunst og kultur på recept.


Men hvorfor helbrede, når man kan forebygge!


Kunsten er langsomhed, fordybelse og forståelse for den menneskelige natur, instinkter og følelser, som vi er fælles om at besidde, og som vi alle sammen kæmper for - og nogle gange imod.


Stress, depression og angst er lidelser, som kan forebygges med kunst og kultur, og samtidig styrker kunsten både samarbejde og trivsel. Kunst slipper fantasien løs, og idéer og løsninger tager nye former.


Efterhånden er vores arbejdsliv i høj grad bygget op omkring projekter og midlertidige ansættelser og funktioner, hvilket stiller store krav til medarbejderes effektivitet og samarbejdsevner.


Vi véd allerede, at jo flere projekter en medarbejder deltager i, jo mere falder effektiviteten og evnen til koncentration og samarbejde falder tilsvarende.


Derfor har Kunst&trivsel udviklet en viden og erfaring med, hvordan alle virksomheder med ganske enkle tiltag kan integrere og implementere kunst, kreativitet og kultur på arbejdspladsen.


Og ved hele tiden at være på forkant med udviklingen i virksomhedens medarbejderkultur samt behov, kan det sagens lade sig gøre at få kunsten og kulturen med gennem alle nye tiltag og forandringer.


I kunsten er der plads til det hele og derfor er det så afgørende at sætte fokus på kunstens rummelighed i en tid, hvor grænserne for normalitet og accept synes at indsnævres i takt med, at vi giver de sociale medier lov sætte standarden.

Seneste blogindlæg:

efter ★ Owner | 0 comments
efter ★ Owner | 0 comments
efter ★ Owner | 0 comments
efter ★ Owner | 0 comments
http://www.kunstogtrivsel.dk/googled6ba34e89f0a7df5.html